Watermark

Dekkingsindicatie inbraakwerende kluizen

Inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Nederland heeft deze Europese norm in februari 1997 vastgelegd in de NEN-EN 1143-1.

In aanvulling op de norm NEN-EN 1143-1 is er sinds maart 2005 de Europese norm En 14 450 voor licht inbraakwerende kasten en/of kluizen. Deze norm dient om inbraakwerende kasten in te schalen beneden de weerstandsklasse  0 van de NEN-EN 1143-1. Het gaat daarbij veel voorkomende typen inbraakwerende kasten, die vooral geschikt zijn voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren. Voor een duidelijk onderscheid worden ze ingedeeld in twee security levels met elk een eigen dekkingsindicatie.

Dekkingsindicatie gebaseerd op weerstandsklasse

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contact geld in een inbraakwerende kast en/of (vloer)kluis.

Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen, kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Als er goederen of contant geld  in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie, is vooraf afstemming met de verzekeraar vereist.

Dekkingsindicatie brandwering

Het testen van brandwerende kasten vindt plaats volgens Europese normen.  Binnen deze normen wordt onderscheid gemaakt tussen de brandwerende werking van een kast voor papier en voor digitale datadragers. Papier blijft namelijk in hogere omgevingstemperaturen langer intact dan data op digitale datadragers.

NEN-EN 1047-1 voor papier
Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud (papier) afdoende beschermt tegen de temperatuurstijging boven de kritische grens van 175° C. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. Boven deze temperatuur beschadigt papier of kan het zelfs vergaan.

Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het de beschermende werking niet nadelig beïnvloedt als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken.

Het testresultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met S60P (één uur brandwerend) of S120P (twee uur brandwerend).

NEN-EN 1047-1 voor data
De kritieke grens van digitale datadragers ligt op ca 50° C Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan.

Een certificering S60DIS wil zeggen dat de inhoud van de kast gedurende 60 minuten niet boven de 50° C komt bij een omgevingstemperatuur van 1090° C. Bij S120DIS is dat tot twee uur.

NEN-EN 15659 voor papier
Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud (papier) afdoende beschermt tegen de temperatuurstijging boven de kritische grens van 175° C. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. Boven deze temperatuur beschadigt papier of kan het zelfs vergaan.

Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het de beschermende werking niet nadelig beïnvloedt als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken.

Het testresultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met LFS 30P (een half uur brandwerend), LFS 60P (één uur brandwerend) of S120P (twee uur brandwerend).

 

Dekkingsindicatie Installatie en verankering

Hoe hoger de weerstandsklasse van de inbraakwerende kast, des te meer solide is de kast. Maar de soliditeit van een kast alleen garandeert nog niet de gewenste bescherming. Daarvoor zijn een zorgvuldige installatie en verankering van de kast of kluis vereist. Dujardin staat borg voor de juiste werkwijze. Als lid van de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) dragen wij er zorg voor dat de kasten en kluizen op professionele wijzen worden geïnstalleerd en verankerd.

Verankering uittrekkracht

Vrijstaande inbraakwerende kasten die lichter zijn dan 1.000 kg, vereisen een sterke verankering. Ieder verankeringsgat dient minimaal de verankeringsuittrekkracht aan te kunnen. Wanneer een kast niet conform de richtlijnen is verankerd, verliest de kast zijn afgegeven dekkingsindicatie.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het informatieboek Veiligheid Verzekerd van de Vereniging Geld-en Waardeberging (VGW).

Wanneer u een kluis gebruikt, is het belangrijk dat deze goed verankerd is aan de vloer en/of muur. Hoe hoog de waardebergingsindicatie van de kluis ook is, wanneer hij eenvoudig mee te nemen is, is de waardebergingsindicatie niet meer relevant. Verankering kan op diverse methoden, zoals bijvoorbeeld mechanische of chemische verankering in (houten) vloer of muur, of een door-en-door verankering in de muur.

EN1300 voor sloten

Bij de test volgens NEN-EN 1143-1 moeten inbraakwerende kasten en kluizen voorzien zijn van sloten die aan de testeisen voldoen. Deze sloten dienen getest te zijn volgens de EN 1300 norm en worden onderverdeeld in de categorieën A tot en met D. Aan D worden de strengste eisen gesteld.

Inbraakwerende kasten en kluizen tot en met klasse III mogen met één slot worden uitgerust. Dit kan zowel een dubbelbaards sleutelslot zijn, als een mechanisch combinatieslot of een elektronisch codeslot. Vanaf klasse IV dienen tenminste twee sloten op de kast of kluis te zijn gemonteerd conform de EN 1300 norm.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het informatieboek Veiligheid Verzekerd van de Vereniging Geld-en Waardeberging (VGW).

Dekkingsindicatie ECB-S

Als toonaangevend leverancier en installatiebedrijf van kluizen is Dujardin aangesloten bij de European Security Systems Association (ESSA) e.V. Deze associatie heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van het testen en certificeren van veiligheidstechniek.

Door te kiezen voor ECB-S gecertificeerde kluizen, kunt u vertrouwen op een:

  •     onafhankelijk geteste en gecertificeerde kluis of kast;
  •     gelijkblijvende en gecontroleerde hoge kwaliteit;
  •     optimale prijs/kwaliteitsverhouding;
  •     gegarandeerde acceptatie door verzekeraars.