Advies en maatwerk

Soms voldoet een standaard product direct aan uw eisen. In veel gevallen vraagt een bouwkundige veiligheidsbehoefte om meer advies en maatwerk. Onze verkoopadviseurs bespreken graag uw wensen, dat kan dus ook met elektronische beveiliging, een oplossing voor u zijn. Dit alles geheel vrijblijvend.

Kenmerkend voor Dujardin-Remmers is dat het alle werkzaamheden in eigen hand heeft. Van advies tot transport, installatie en storingsafhandeling. Wij leveren oplossingen en niet uitsluitend producten. Deze service en de bereidheid om mee te denken, vormen de basis voor een duurzame relatie.

De deur moet voldoen aan de 5 eisen

 1. Thermische isolatie om het ontstaan van brand in het aangrenzende compartiment te verhinderen.
  -> Compartimenteren van de brandbelasting van het gebouw om de brand op een beheersbaar niveau te houden.
 2. A – Dichtheid voor de koude rookgassen die zich bij het begin van de brand ontwikkelen door de onvolledige verbranding: deze rookgassen zijn bijzonder toxisch en zelfs dodelijk (oorzaak van 50 % van de sterfgevallen door brand) en dringen ook door in machines en in elektronisch of informaticamaterieel, waardoor deze bedrijfsmiddelen niet (meer) gebruikt kunnen worden.
  B – Dichtheid voor de warme rookgassen en volledige thermische isolatie om brandwonden te vermijden.
  -> Dichtheid en volledige thermische isolatie tussen het compartiment waarin de brand woedt en de andere compartimenten.
 3. Dichtheid en volledige thermische isolatie tussen het compartiment waarin de brand woedt en de andere compartimenten.
  -> Het gebruik van een aangrenzend compartiment als tijdelijk toevluchtsoord of als vluchtweg mogelijk maken.
 4. Brandstabiliteit en rookdichtheid gedurende de tijd vereist voor de interventie van de hulpdiensten.
  -> De interventie van brandweer en andere hulpdiensten vergemakkelijken.
 5. Rookdichtheid.
  -> De omgeving beschermen tegen iedere vorm van verontreiniging.